Menu:
Witamy


Działalność Gminnej Spółdzielni ''Samopomoc Chłopska'' Gorzyce
datuje się od 27.05.1945 roku. Pierwsze zebranie organizacyjne odbyło się w lokalu
Urzędu Gminy w Bełsznicy, na którym przyjęto Statut Spóldzielni i wybrano pierwszy
Zarząd. Spółdzielnia ''Samopomoc Chłopska'' Gorzyce prowadzi działalność handlową,
gastronomiczną, produkcyjną, skup złomu, zaopatrzenie w środki do produkcji rolnej
(nawozy,pasze), zaopatrzenie w materiały budowlane.
Działalność prowadzimy we własnych obiektach handlowych. Spółdzielnia na dzień
31.12.2010 r posiada 202 członków i zatrudnia 140 pracowników tworzących kadrę
z dużym doświadczeniem zawodowym i inicjatywą. Od 2000 roku Spółdzielnia

prowadziła intensywny proces modernizacyjny prowadzący do dostosowania
placówek do wymogów unijnych i potrzeb obecnego rynku.
Spółdzielnia na dzień 31.12.2010 posiada:                              siedziba

- 10 sklepów spożywczych
- 1 kiosk spożywczy
- 4 sklepy przemysłowe
- 1 Piekarnię
- Dom Przyjęć ''DIAMENT'' połączony z Pijalnią Piwa
- Centrum Budowlane oraz Magazyn Nawozów w Osinach
Aktualnie współpracujemy z ponad 200-stu dostawcami, ktorzy są świadectwem naszej
finansowej wiarygodności i naturalności we wzajemnych kontaktach.
Sklepy spożywcze współpracują z siecią handlową "Lewiatan" oraz "eLDe".